.03

Kurs

 
 

Påmelding

De aller fleste kursene vil bli lagt ut via klubbens FB side.

For alle kurs gjelder følgende påmelding:

Send inn fult navn, Adresse og telefon nr. Hundens rase, kjønn og alder. Der det kreves forkunskaper ber vi dere si hva ekvipasjen kan

Kursavgift

Agiftene varierer fra kurt til kurs, vil bli lagt ut sammen med påmeldingsinfo. Normalt betaler klubbens medlemmer en lavere sats.. 

Betales inn på konto før kursstart. Konto: 4730.05.66045

Merk innbetaling med kurstype og deltakers navn

 

 

Mer info om de ulike kursene blir bekjentgjort på klubbens FB sider